whklaucke cursuscentrum

HOME

HARTSTICHTING

CONTACT

DE OPLEIDINGDISCLAIMER

whklaucke cursuscentrum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen en/of schade (zowel direct, indirect alsook gevolgschade) van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eveneens is whklaucke cursuscentrum op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van deze website, de links naar andere websites, de op deze site gegeven informatie, noch voor daarbij overgebrachte virussen en/of anderszins.

whklaucke cursuscentrum garandeert niet dat de informatie op deze website vrij is van computervirussen of andere destructieve elementen en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid welke hier uit voort vloeit.

De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze website kunnen leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door whklaucke cursuscentrum. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is whklaucke cursuscentrum niet aansprakelijk.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is.
De website van whklaucke cursuscentrum is gedeeltelijk gevuld met informatie welke door derden worden aangeleverd. Deze overname van informatie impliceert in geen enkel opzicht overname door whklaucke cursuscentrum van de verantwoordelijkheid voor juistheid van deze informatie. De op de website van whklaucke cursuscentrum aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet bedoeld als allesomvattend.

De inhoud van de site van whklaucke cursuscentrum is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland.

Alle op deze site genoemde informatie en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en/of wijzigingen.

Voor technische aan- of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar spssmilde@hetnet.nl deze voert het beheer over deze website.

Het linken of verwijzen naar de website van whklaucke cursuscentrum op andere website's wordt bijna altijd door whklaucke cursuscentrum op prijs gesteld, neem hiervoor contact op met ons (spssmilde@hetnet.nl)

Aan de informatie en gegevens op de website van whklaucke cursuscentrum kunt u geen rechten ontlenen.
 

ERC Certificaten

Disclaimer

   whklaucke cursuscentrum - Bovensmilde - spssmilde@hetnet.nl - BIG code 19011440630